TYPY PAMIĘCI RAM2020 krzysztofpisczek02@gmail.comKrzysztof Piszczek III Ti

FPM

EDO

SRAM

DDR

DDR2

DDR3

DDR4


RAM

W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze pokojowej zawartość większości pamięci RAM jest tracona w czasie mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów wymagające trwałego przechowania muszą być zapisane na innym nośniku danych.

Źródło:Wikipedia